ขั้นตอนการใช้บริการ

1. เช็ควงเงินคงเหลือของบัตรเครดิตของท่าน

2. ติดต่อเพื่อนัดสถานที่และวงเงินที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่

3. เตรียมบัตรประชาชนและบัตรเครดิต ชื่อในบัตรต้องตรงกัน

4. เจ้าหน้าที่จะทำการรูดบัตรตามวงเงินที่ท่านต้องการ พร้อมรับเงินสดทันที

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

10,000 - 20,000

9%

30,000 - 40,000

8%

50,000 - 60,000

7%

70,000 - 80,000

6%

90,000 - 100,000

5%

มากกว่า 100,000

สอบถาม

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ : 06-2615-4593 Line ID: @credit4cash